Ma 2024. június 22. szombat, Paulina napja van.

 


Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület

GINOP-5.1.4-17-2018-00023

Tranzitfoglalkoztatás a Nyírségben Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék összefogásával

Megvalósítási időszak: 2018.09.01.-2020.08.31.

Támogatási összeg: 150.000.000 Ft

Konzorciumban a MTESZ Hajdú-Bihar Megye Egyesülettel.

Bevont célcsoportunk (87 fő) részére (álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, illetve munkanélküliek és inaktív személyek).

Új szakmai végzettségek megszerzése képzések által.

2 szakács csoport, 1 pék csoport, 1 targoncakezelő csoport, 1 CO hegesztő csoport

A képzésben résztvevők részére képzési támogatást és útiköltség térítést biztosítottunk.

Sikeres vizsgát tett: 66 fő, munkába állt: 35 fő

 

 

GINOP-5.1.4-17-2018-00023

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

Projektünk keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programot valósítunk meg. A projekt megvalósulásával a tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését támogatjuk a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület és a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Egyesület alkotta konzorcium tranzit foglalkoztatási program keretében 60 fő bevonásával előzetes igényfelmérés alapján 4 különböző képzést valósítunk meg.

A bevonásra kerülő személyek számára eredményes vizsgát követően munkahelyet biztosítunk. Az előzetes igényfelmérés alapján 18 főt kőműves, 18 főt fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, 12 főt pék és 12 főt szakács képzésbe vonunk be. Célunk, a projektbe bevont 60 fő tartósan álláskereső részére foglalkoztatás biztosítása.

Célpiramis:

.Általános cél: 60 fő munkához juttatása

.Küldetés: Növekvő foglalkoztatási szint a versenyszférában Sz-Sz-B megyében

.Távlati cél: Térségi hiányszakmában tapasztalható munkaerőhiány enyhítése

.Közvetlen cél: Tranzitfoglalkoztatási program megvalósítása hátrányos helyzetű álláskeresők részére

.Operatív cél: Munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési program megvalósítása

Operatív cél: Munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési program megvalósítása

Projektünk keretében a munkaerőhiány enyhítése érdekében tranzitfoglalkoztatási programot valósítunk meg a Felhívás céljaival összhangban.

Közvetlen cél: Tranzitfoglalkoztatási program megvalósítása hátrányos helyzetű álláskeresők részéreAz előzetes igényfelmérés alapján 4 szakmacsoporthoz tartozó képzést kívánunk végrehajtani azon hiányszakmákban, amelyekben kiemelt kereslet mutatkozik. 60 fő hátrányos helyzetű álláskereső képzését és elhelyezkedését segítjük a projekt keretein belül.

Távlati cél: Térségi hiányszakmában tapasztalható munkaerőhiány enyhítése

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több területen fellépő munkaerőhiány csökkentése a célunk.

Küldetés: Növekvő foglalkoztatási szint a versenyszférában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Küldetésünk, hogy a projektbe bevonásra került hátrányos helyzetű álláskeresők képzésével és visszavezetésével a szabad munkaerőpiacra elérjük, hogy a térségben a foglalkoztatási szint növekedjen.

Általános cél: 60 fő munkához juttatása

A projekt keretében célunk 60 fő álláskereső képzésének megvalósítása, és az igényfelmérés alapján vállalkozásokhoz történő kiközvetítése.

A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

Célcsoport: az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, illetve a munkanélküliek és inaktívak, akik új szakmai végzettséggel, gyakorlati tapasztalattal (újra) a munkaerő piacra tudnak lépni.

Az érintettek közé tartoznak:

- legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

- vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

- vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek lehetnek;

Az általunk megfogalmazott és kezelni kívánt fő társadalmi probléma, a digitalizáció miatt kialakult strukturális munkanélküliség és az alacsony iskolázottságú és tartósan munkanélküli munkavállalók nagy száma a nyíregyházi térségben egymással szoros ok-okozati összefüggésben állnak.

Az 1. toborzási szakaszt követően 2018. novemberben megindulnak a képzések:

-          A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő alapképzés 780 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. április. Erre a képzésre vélhetően férfiak jelentkezését várjuk.

-          A pék képzés 1100 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2018. július. Erre a képzésre vegyesen nők és férfiak jelentkezését várjuk.

 

A sikeres vizsgát követően az álláskeresőket az együttműködő partnerekhez irányítjuk.

2019. januárban elindítjuk a 2. ütem toborzását, amely szintén 2 hónapon keresztül zajlik. Ebben a szakaszban is 2 toborzó csoport napi két toborzást tud megvalósítani a tervezett időben az önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával összesen 48 településen. Alkalmanként 3 órás toborzást tervezünk, amelyen a tájékoztatáson kívül kiválasztás is megtörténik. Várhatóan 120-140 fő kerül be a programba, amelyből a tervezett 12 + 24 fő kiválasztásra kerül, akikről listát készítünk. Minden képzéshez további plusz 4-4 fő tartalék álláskeresőt jelölünk ki, a korábbi tapasztalatok alapján maximum ennyi fő cserélődés várható a programban.

A toborzáson az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kívül szakmai előértékelést végzünk annak érdekében, hogy jól meghatározható legyen, az adott jelentkező alkalmas-e a tervezett képzettség megszerzésére és munkaviszony létesítésére.

Az 2. toborzási szakaszt követően 2019. márciusban megindulnak a képzések:

-          A kőműves képzés 10000 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. október. Erre a képzésre vélhetően csak férfiak jelentkezését várjuk.

-          A szakács alapképzés 1100 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. október. Erre a képzésre vegyesen nők és férfiak jelentkezését várjuk.

 

A sikeres vizsgát követően az álláskeresőket az együttműködő partnerekhez irányítjuk.

 

Az alapképzések közben zajló, csoportonként 120 órás szakértői mentorálás során külső szakértők fogják ellátni a feladatot. A 12 fős csoportokhoz 1-1 fő, a 18 és 24 fős csoportokhoz 2-2 fő külső szakértőt biztosítunk.

 

 

 

GINOP-5.1.4-17-2018-00023. kódszámú, „Tranzitfoglalkoztatás a

Nyírségben, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyék

összefogásával” című projekt

 Toborzás első szakaszának tevékenysége

Az 1. mérföldkőben (2018.09.01.-2019.02.28.) a képzési tevékenység megkezdése (első

képzés megkezdése): Bevonásra került 3 szakmacsoport. Az első szakmacsoport szakács 18fő

Nyíregyházán, a második 12 fő szakács Tiszavasváriban, a harmadik szakmacsoport pék 12 fő

Nyíregyházán.

A toborzás 2018 szeptemberében elkezdődött 3 gépkocsival, melyet a projektmenedzser és a 4

fő mentor kezdett el. A toborzás folyamatos. 46 települést sikerült elérni.

2019.02.28.-ig a toborzás eredménye: 165 fő.

 Toborzás második szakasza, bevont személyek kiválasztása

A toborzás eredményeként jelentkező képzésben résztvevők felmérését követően felvételi

eljárás vehette kezdetét írásbeli feladatlap kitöltésével. Az Írásbeli felvételik időpontjai és

helyszínei: 2019.február 6. délelőtt 9:00, 11:00 és 13:00 óra. Szakács, pék és CO hegesztő

írásbeli vizsgák a TIT székház 2. emeletén. Az írásbeli felvételin 90 fő jelent meg, a 3

szakmacsoportra. Másnap a sikeres írásbeli tesztet írok levélben való kiértése megtörtént a

szóbeli vizsga időpontjáról és helyszínéről. A szóbeli vizsgák időpontjai: február 26. pék

reggel 9 óra, február 27. szakács reggel 8 és 12 óra. A megjelentek: 53 fő. A szóbeli

elbeszélgetésen is megfeleltek már ezen a napon üzemorvosi vizsgálatokon vettek részt. A

felvett hallgatók adatai rögzítve lettek, a tájékoztatást megkapták a képzések helyszíneiről és

az időpontjairól. A szóbeli szakmai felvételi alkalmával lettek tájékoztatva arról,hogy a

 

sikeres szakma szerzést követően egy munka vállalási kötelezettségük lesz.

·         Képzés indítása: 2019.03.04. 08.00 óra TIT székház 2. emelet (szakács és pék)

  • A projekt a Projektrésztvevő számára 2019. március 4. – 2019. november 12. közötti időszakban zajlik. Projektrésztvevő Szakács OKJ-s képzésben vesz részt 1.100 óra (8 hónap) időtartamban. Az elméleti képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8, a gyakorlati képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.
  • A projekt a Projektrésztvevő számára 2019. március 4. – 2019. november 12. közötti időszakban zajlik. Projektrésztvevő Szakács OKJ-s képzésben vesz részt 1.100 óra (8 hónap) időtartamban. Az elméleti képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8, a gyakorlati képzés helyszíne: 4440. Tiszavasvári Petőfi út 63/a
  • A projekt a Projektrésztvevő számára 2019. március 4. – 2019. november 12. közötti időszakban zajlik. Projektrésztvevő Pék OKJ-s képzésben vesz részt 1.100 óra (8 hónap) időtartamban. Az elméleti képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8, a gyakorlati képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Báthori út 30.
  • A projekt a Projektrésztvevő számára 2019. április 15 – 2019. október 08. közötti időszakban zajlik. Projektrésztvevő CO hegesztő OKJ-s képzésben vesz részt 780 óra időtartamban. Az elméleti képzés helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8, a gyakorlati képzés helyszíne: 4440 Nyíregyháza Kemecsei út 14/a

 

·          Projektgazda a projektben az OKJ-s képzésen kívül további 120 óra (20 nap) fejlesztő foglalkozást biztosít a Projektrésztvevő számára a pályázati felhívásban meghatározott tematikák alapján. Projektgazda a Projektrésztvevő folyamatos segítéséhez megfelelő szakmai végzettségű mentort biztosít, aki egyéni fejlesztési tervet készít és valósít meg résztvevő számára.

·         Projektgazda az alábbi juttatást biztosítja Projektrésztvevő számára:

A meghatározott időtartam alatt óránként 450 Ft megélhetési támogatást fizet

 

 

·         OKJ-s vizsgatétel: Október és november hónapban sikeres vizsgát tettek a co hegesztő, a pék és a szakácstanfolyam tanulói.

 

 

 Projektgazda a GINOP-5.1.4-17-2018-00023 kódszámú, „Tranzitfoglalkoztatás a Nyírségben, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék összefogásával” című projektet valósítja meg.  A projekt a projektrésztvevő számára 2019. március 04. – 2019. november 14. közötti időszakban zajlik. Projektrésztvevő Pék, Szakács, CO-hegesztő OKJ-s képzésben vesz részt 1 100 és 780 óra időtartamban. A pék, szakács tanfolyamok 2019. március 04.-én elindultak.

 

 

 

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület a tranzit foglalkoztatás program keretén belül 4
szakmacsoporthoz tartozó képzést indított.


Szakács 2019. március 4. – 2019. november 12 25 fő sikeres vizsgát tett.
Pék 2019. március 4. – 2019. november 12
CO hegesztő 2019. április 15 – 2019. október 08
Targoncavezető : 2019.október 18. – 2020 november30.-ig 25 fő sikeres vizsgát tett.