Ma 2020. április 10. péntek, Zsolt napja van.

 

GINOP-5.1.4-17-2018-00023

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

Projektünk keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tapasztalható munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési programot valósítunk meg. A projekt megvalósulásával a tartósan álláskeresők szakképzettséghez jutását és munkatapasztalat szerzését támogatjuk a tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület és a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Egyesület alkotta konzorcium tranzit foglalkoztatási program keretében 60 fő bevonásával előzetes igényfelmérés alapján 4 különböző képzést valósítunk meg.

A bevonásra kerülő személyek számára eredményes vizsgát követően munkahelyet biztosítunk. Az előzetes igényfelmérés alapján 18 főt kőműves, 18 főt fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, 12 főt pék és 12 főt szakács képzésbe vonunk be. Célunk, a projektbe bevont 60 fő tartósan álláskereső részére foglalkoztatás biztosítása.

Célpiramis:

.Általános cél: 60 fő munkához juttatása

.Küldetés: Növekvő foglalkoztatási szint a versenyszférában Sz-Sz-B megyében

.Távlati cél: Térségi hiányszakmában tapasztalható munkaerőhiány enyhítése

.Közvetlen cél: Tranzitfoglalkoztatási program megvalósítása hátrányos helyzetű álláskeresők részére

.Operatív cél: Munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési program megvalósítása

Operatív cél: Munkaerőhiány kielégítése érdekében célzott, speciális módszereken alapuló képzési program megvalósítása

Projektünk keretében a munkaerőhiány enyhítése érdekében tranzitfoglalkoztatási programot valósítunk meg a Felhívás céljaival összhangban.

Közvetlen cél: Tranzitfoglalkoztatási program megvalósítása hátrányos helyzetű álláskeresők részéreAz előzetes igényfelmérés alapján 4 szakmacsoporthoz tartozó képzést kívánunk végrehajtani azon hiányszakmákban, amelyekben kiemelt kereslet mutatkozik. 60 fő hátrányos helyzetű álláskereső képzését és elhelyezkedését segítjük a projekt keretein belül.

Távlati cél: Térségi hiányszakmában tapasztalható munkaerőhiány enyhítése

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több területen fellépő munkaerőhiány csökkentése a célunk.

Küldetés: Növekvő foglalkoztatási szint a versenyszférában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Küldetésünk, hogy a projektbe bevonásra került hátrányos helyzetű álláskeresők képzésével és visszavezetésével a szabad munkaerőpiacra elérjük, hogy a térségben a foglalkoztatási szint növekedjen.

Általános cél: 60 fő munkához juttatása

A projekt keretében célunk 60 fő álláskereső képzésének megvalósítása, és az igényfelmérés alapján vállalkozásokhoz történő kiközvetítése.

A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE

Célcsoport: az álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek, illetve a munkanélküliek és inaktívak, akik új szakmai végzettséggel, gyakorlati tapasztalattal (újra) a munkaerő piacra tudnak lépni.

Az érintettek közé tartoznak:

- legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

- vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek;

- vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek lehetnek;

Az általunk megfogalmazott és kezelni kívánt fő társadalmi probléma, a digitalizáció miatt kialakult strukturális munkanélküliség és az alacsony iskolázottságú és tartósan munkanélküli munkavállalók nagy száma a nyíregyházi térségben egymással szoros ok-okozati összefüggésben állnak.

Az 1. toborzási szakaszt követően 2018. novemberben megindulnak a képzések:

-          A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő alapképzés 780 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. április. Erre a képzésre vélhetően férfiak jelentkezését várjuk.

-          A pék képzés 1100 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2018. július. Erre a képzésre vegyesen nők és férfiak jelentkezését várjuk.

 

A sikeres vizsgát követően az álláskeresőket az együttműködő partnerekhez irányítjuk.

2019. januárban elindítjuk a 2. ütem toborzását, amely szintén 2 hónapon keresztül zajlik. Ebben a szakaszban is 2 toborzó csoport napi két toborzást tud megvalósítani a tervezett időben az önkormányzatok és civil szervezetek bevonásával összesen 48 településen. Alkalmanként 3 órás toborzást tervezünk, amelyen a tájékoztatáson kívül kiválasztás is megtörténik. Várhatóan 120-140 fő kerül be a programba, amelyből a tervezett 12 + 24 fő kiválasztásra kerül, akikről listát készítünk. Minden képzéshez további plusz 4-4 fő tartalék álláskeresőt jelölünk ki, a korábbi tapasztalatok alapján maximum ennyi fő cserélődés várható a programban.

A toborzáson az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kívül szakmai előértékelést végzünk annak érdekében, hogy jól meghatározható legyen, az adott jelentkező alkalmas-e a tervezett képzettség megszerzésére és munkaviszony létesítésére.

Az 2. toborzási szakaszt követően 2019. márciusban megindulnak a képzések:

-          A kőműves képzés 10000 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. október. Erre a képzésre vélhetően csak férfiak jelentkezését várjuk.

-          A szakács alapképzés 1100 órás, melyhez további 120 óra szakértői csoportos fejlesztést bonyolítunk le. Ezen képzés várható befejezési ideje 2019. október. Erre a képzésre vegyesen nők és férfiak jelentkezését várjuk.

 

A sikeres vizsgát követően az álláskeresőket az együttműködő partnerekhez irányítjuk.

 

Az alapképzések közben zajló, csoportonként 120 órás szakértői mentorálás során külső szakértők fogják ellátni a feladatot. A 12 fős csoportokhoz 1-1 fő, a 18 és 24 fős csoportokhoz 2-2 fő külső szakértőt biztosítunk.