Ma 2024. május 25. szombat, Orbán napja van.Egyesületünk 2008-ban támogatást nyert a Részvételi demokrácia és demokratikus intézményrendszer feltételeinek támogatása program keretében "Hátrányos helyzetűek megsegítésében való együttműködés" címmel, melynek keretében több egy-két napos találkozót bonyolítottunk le az együttműködő civil szervezetek szakmai résztvevőivel. A közösségi munka szemléletével alkalmazható munkamódok rendszeréről, a módszerek lényegéről, alkalmazási területeikről, kiválasztásuk szempontjairól, alkalmazásuk előnyeiről, veszélyeiről tartottunk szakmai fórumot, ahol a további munkálataink előbbre viteléről tanácskoztunk. Segítségünkre voltak neves szociális szakemberek: szupervízor, andragógus, pszichológus, metálhigiénés.

Az együttműködő partnereink közül többnyire már konkrét szolgáltatásokat és segítséget is nyújtottak az alábbi területeken:

- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- szociálisan rászorultak étkeztetése
- terápiás foglalkozások fogyatékkal élők számára
- programok, rendezvények szervezése
- kirekesztés elleni küzdelem
- munkaerő piacon hátrányos helyzetűek foglalkozatásának elősegítése
- tájékoztatás szociális jogszabályokról.

A fentiek szellemében a programunkban kitűzött célokat, nevezetesen civil szervezetekkel való hosszú távú együttműködés kialakítását szakmai tapasztalatok kölcsönös átadását teljesítettük.

Találkozásaink alkalmával partnereinkkel áttekintettük azokat a területeket, ahol már eddig is tevékenykedtek és új lehetőséget próbáltunk kínálni az együttműködésre.