Ma 2024. június 22. szombat, Paulina napja van.A szervezett emberkereskedelem az elmúlt években nagy méreteket öltött és társadalmi határokon átnyúló jelenséggé vált. Sok emberi tragédia került napvilágra, mely áldozatait kihasználva a kényszermunkára, a szexuális szolgáltatásokra, a koldulásra, vagy más bűncselekményekre kényszerítették. Nemzetközi illetve európai szervezetek véleménye szerint a gazdasági válság növeli a kockázatát az ember kereskedelemnek. A rendkívüli szegénység a Kelet-és Közép-Európa országokban a fő oka ennek a jelenségnek. Az emberkereskedelem a rabszolgatartás mai formája, súlyos emberi jogi visszaélés.

E súlyos bűncselekmény nemzetiségtől függetlenül érint nőket, férfiakat, lányokat és fiúkat, komoly, élethosszig tartó károkat okozva az áldozatoknak. Az emberkereskedelem áldozatainak védelme és segítése, továbbá lehető legnagyobb mértékű felépülésük elősegítése céljából az uniós jogszabályok számos jogot biztosítanak számukra – jogi segítségnyújtáshoz, orvosi segítséghez, ideiglenes tartózkodáshoz stb. E jogok tényleges ismerete és alkalmazása céljából az áldozatoknak és az emberkereskedelem elleni küzdelemmel foglalkozó szakembereknek egyértelmű és hozzáférhető tájékoztatást kell kapniuk e jogok tartalmáról. Az emberkereskedelem áldozatainak támogatásával foglalkozó szakemberek és intézmények munkájának megkönnyítése, illetve az áldozatsegítés és áldozatvédelem javítása érdekében az Európai Bizottság az emberkereskedelem áldozatainak jogairól szóló kiadványt az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé tette.

Az Európai Unió Alapjogi Chartáján, uniós irányelveken, kerethatározatokon és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatán alapuló dokumentum gyakorlatias és széleskörű áttekintést nyújt az áldozatok jogairól, hozzájárul azok gyakorlatban való hatékony alkalmazásához, és elősegíti a tagállamok illetékes szerveit az áldozatokat megillető segítség és védelem biztosításában.

2010 év végén megkezdődött egy emberkereskedelem elleni projektünk – Emberkereskedelem elleni küzdelem címmel. A projektünk általános célja a határon átnyúló együttműködés az emberkereskedelem elleni küzdelem három régióban, Szatmárnémeti (Románia), Sz-Sz-B Megye (Magyarország), Beregszász (Ukrajna). A potenciális áldozatok és közösségek figyelmét hívtuk fel a fennálló veszélyekre, mivel az emberkereskedők sokszor az áldozat hiszékenységét és bizalmát használják ki.

Specifikus cél: Az emberkereskedelemmel érintkező szakértők képzése, képességeinek javítása egy hatékony emberkereskedelem elleni harc érdekében, illetve a veszélyeztetett célcsoport figyelmének felkeltése, informálása, illetve a közvélemény informálása volt. Munkatársaink a Nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrség és megyei oktatási intézmények pedagógusai voltak.

Jövőbeni terveink, átfogó céljaik:

  • az emberkereskedelemmel kapcsolatos koordinációs mechanizmus fejlesztése, intézkedések, cselekvés hatékonyságának javítása, a jelenség valamennyi megjelenési formájával szembeni fellépés;
  • az emberkereskedelemmel szembeni koordinált, egységes és összehangolt fellépés,
  • az ügyfél-illetve kliensorientált szemlélet fejlesztése

Specifikus célok

  • áldozatsegítés fejlesztése
  • megelőzési tevékenység fejlesztése
  • koordinációs mechanizmus kidolgozása és gyakorlati működése
  • bűnüldözés, és igazságszolgáltatás hatékonyságának fokozása, oktatás
  • információs bázis

Eddig elért eredményeink és tapasztalataink megismerése során került előtérbe az tény, mely rávilágított az áldozatok elérésének és segítésének területén lévő hiányosságokra. Elsősorban az emberkereskedelem áldozataival kívánunk foglalkozni, de a hagyományos értelembe vett áldozatokra is ugyan olyan figyelmet fordítunk.
Szervezetünk közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzése, prevenciós kampány, megyei és régiós szinteken a fiatalok körében (10-25 évesek) és a már bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül.
Legfőbb célunk egy Shelter-ház (Védett ház) létrehozása az ország keleti részében. Jelen információink szerint az Észak Alföldi és Észak Magyarországi Régióban még nincsenek ilyen házak, éppen ezért szeretnénk létrehozni ebben a régióban is, együttműködve a többi hasonló tevékenységet folytató hazai és nemzetközi szervezettel.
A Shelter-ház létrehozásával a már meglévő intézményi rendszerek hatékonyabb működését kívánjuk segíteni, szoros együttműködést kiépíteni közöttük, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokat bővíteni, igazodva az áldozatok igényeihez.

Az elmúlt években közvetlenül kapcsolatba kerültünk már olyan áldozatokkal, akik részére segítséget tudtunk nyújtani, és mára sikerült elérni – hosszúévek elteltével- hogy a családjaikhoz visszatérhessenek, megismerjék a gyermekeiket, engedjék, hogy ők nevelhessék tovább.
Nagyon sok magyar lány, asszony van kint rekedve más tagországokban, de lehetőségük nincs arra, hogy hazajöhessenek, mivel a hazajövetelük nem biztosított. Kevés a férőhely számukra.

Segítség kérésEzért tervezzük már évek óta, hogy szeretnénk létrehozni egy védett házat, ahol az emberkereskedelem áldozatául esetteket el tudjuk helyezni, és részükre a megfelelő szolgáltatást nyújtani, mellyel vissza lehet integrálni őket a társadalomba, a családba, segítve a mentális életüket, segítséget nyújtva a munkaerőpiacon.
A védett ház létrehozásához már elkészült a költségvetés 1 éves időintervallumban, figyelembe véve az áldozat nemzetközi tartózkodási helyét, és hazahozatalát.

Mindezen elképzelésünket az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia alapelveit figyelembe véve kívánjuk megvalósítani, hangsúlyt helyezve az emberi jogok tiszteletben tartására - különös tekintettel a gyermeki jogokra -, a kiszolgáltatott helyzetű áldozatok védelmére, valamint a diszkriminációmentességre, így különösen a nemek közötti egyenlőség biztosítására, mely a nők és férfiak eltérő szükségleteinek felismerésén alapszik.