Ma 2024. május 25. szombat, Orbán napja van.

Programunk elsődleges célja Kállósemjén település hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiataljainak tehetséggondozása volt integrált környezetben. Biztosítottuk számukra azokat a szolgáltatásokat, melyek segítséget nyújtanak történelmi ismereteik kibővítésére, készségeik, képességeik tovább fejlesztésére. Megvalósított tevékenységeinkkel olyan új ismereteket adtunk át a célcsoportnak, melyek birtokában a későbbiekben eredményesebben szerepelnek majd történelmi vetélkedőkön.

Megvalósított programjaink:

 • 2015.04.30. - Amit a történelem könyvek nem tartalmaznak című előadás, 10 fő részvételével. 
  Témáink: táplálkozás, népviselet, mesterségek
 • 2015.05.14. - Filmklub, 10 fővel. Archív,történelmi filmvetítés, majd vita
 • 2015.05.06. - Amit a történelem könyvek nem tartalmaznak című előadás, 10 fő részvételével. 
  Témáink: állattartás, néphit, tudás
 • 2015.05.19. - Filmklub, 10 fővel. Archív történelmi filmvetítés, majd vita
 • 2015.05.21. - Vetélkedőnk alkalmával számot adhattak tehetséges fiataljaink az eddig elsajátított ismereteikről játékos feladatok, szellemi totók, villámkérdések, puzzle 
 • 2015.05.27. - Vetélkedőnk alkalmával számot adhattak tehetséges fiataljaink az eddig elsajátított ismereteikről játékos feladatok, szellemi totók, villámkérdések, puzzle. Mindkét vetélkedőn az első 3 helyezett tanuló díjazásban részesült.
 • 2015.06.30. - Kállay Gyűjtemény megtekintése. A kiállítási anyag főleg csupa ritka tárgyat tartalmaz, kitüntetéseket, rangjelző insigniákat, személyes tárgyakat, rengeteg fotót, könyveket. Látogatásunk során megtekintettük a könyvtárat is
 • 2015.06.30. - Sóstói Múzeumfalu látogatás. Múzeumi sétánkat szakavatott tárlatvezető segítette, aki a paraszti kultúráról, népi építészetről  és a múzeum kialakításával kapcsolatos kulisszatitkokról mesélt. A tárlatvezetést a tematikus programok követték, mint a kerámiafestés, ahol megismerkedhettek a megyénkben használt népi motívumokkal, majd saját kezűleg tányérokat festhettek, valamint a mézeskalács sütés kemencében.

Programunkban Kállósemjén település hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiataljainak tehetséggondozását valósítottuk meg, A kiválasztás során a helyi pedagógusok segítségével felmértük a tanulókat és kiválasztottuk azokat a diákokat, akik a történelem területén kiemelkedő képességet mutatnak. Összesen 20 főt. Célcsoportunkra jellemző volt a kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy a történelem iránt. Tapasztalataink szerint a régmúltra inkább nyitottabbak, mint a közelmúltra. Talán az lehet ennek az oka, hogy a régmúlt problémamentesebbnek, egyértelműbbnek tűnik részükre, mint pl. az 1945 utáni korszak. Az általunk választott Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu megtekintését azért tartottuk fontosnak, hogy a gyerekek ismerjék meg saját családjuk, településük, régiójuk múltját. Foglalkozásaink során általában erősen érdeklődés vezéreltek voltak. A vetélkedők alkalmával az őket izgató feladatokban kitartó erőfeszítéssel, emocionális fűtöttséggel, megszállottan dolgoztak. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a tehetség megjelenése és fejlődése a gyermekekben nagymértékben függ a támogató környezettől, elsősorban a családtól, az iskolától és a társas környezettől is. A filmklubok alkalmával megtekintett filmek árnyaltan, hitelesen és művészi eszközökkel mutattak be egy-egy történelmi korszakot. A filmvetítés utáni beszélgetések a tankönyvekben nem olvasható részletes háttér felvázolásával érthetőbbé tettek egy-egy fontos történelmi problémát, korszakot a diákokban. Programunk végén elégedettségi kérdőívet töltettünk ki a fiatalokkal. A kiértékelést követően elmondható, hogy szívesen vettek részt programunkban.Megvalósítani kívánt tevékenységeinkkel olyan új ismereteket adtunk át a célcsoportnak, melyek birtokában a későbbiekben eredményesebben szerepelnek majd történelmi vetélkedőkön. Ezáltal önértékelésük nőtt, identitásuk változott. Nőtt a hagyományok iránti elkötelezettségük, tiszteletük, melyeket átadhatnak családtagjaiknak